Velferdsprofitørene

Hva er en velferdsprofitør? En velferdsprofitør henter ut privat profitt fra driften av skattefinansierte velferdstjenester. Velferdsprofitørene er altså eierne i kommersielle selskap som driver velferdstjenester på vegne av fellesskapet. Med kommersielt selskap mener vi selskap der formålet er økonomisk fortjeneste, altså privat profitt. Dette står i motsetning til ideelle organisasjoner. Internasjonalt skiller man disse to … Fortsett å lese Velferdsprofitørene