Velferd er ikke marked!

Linn Herning svarer NHO-direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i debatten om velferdsprofitører.

I et innlegg 9. august hevder administrerende direktør i NHO Service, Anne-Cecilie Kaltenborn, at de ønsker debatt om velferdstjenestene velkommen. Men de vil ikke diskutere eierskap og driftsformer. Det vil derimot vi. For det er forskjell på om velferdstjenester drives av ikke-kommersielle aktører som kommuner og ideelle organisasjoner, eller av kommersielle selskap med finansfolk som eiere slik som hovedtyngden av NHO Service sine medlemmer. Forskjellen er ikke innsatsen til de som jobber i tjenestene, men hvilke rammer disse jobber under. Et aksjeselskap er lovpålagt å skaffe avkastning på eiernes investerte kapital. Og velferdstjenester har vist seg å være meget lukrative investeringer med avkastning langt over gjennomsnittet i næringslivet. Fordi kritikk av profitt på skattefinansierte velferdstjenester og diskusjon om konsekvensene av å gjøre velferd om til marked vil ramme NHO Service sine medlemmer, går organisasjonen til harde angrep på alle som forsøker seg.

Vi er altså grunnleggende uenige med NHO Service om at eierskap og driftform er uvesentlig, men Kalternborn har ett godt poeng: Det er politikerne (eller offentlige oppdragsgivere som hun kaller dem) som bestemmer om våre skattefinansierte velferdstjenester skal settes på anbud eller ikke. Nå er det snart valg, og vi har igjen mulighet til å velge våre politikere. På våre nettsider www.velferd_uten_profitt.no kan du sjekke hva alle stortingskandidatene mener om velferd uten profitt. Vi håper du også vil hjelpe oss med å få svar fra de som ennå ikke har tatt stilling!

 

Innlegget er publisert i avisa Hadeland.