LO-sjefen: – Kommersialisering går utover de ansattes arbeidsvilkår > Videoer

LO-sjefen: – Kommersialisering går utover de ansattes arbeidsvilkår

Da FAFO la frem sin rapport «Velferd på anbud – ideelle og kommersielle aktører i velferdspolitikken» kommenterte LO-leder Hans Christian Gabrielsen funnene. Her la han særlig vekt på hvordan de ansatte blir skadelidende av kommersialisering av velferdstjenester.  – Vi i LO mener at velferden sikres best gjennom offentlig eierskap og offentlig drift. Derfor er det…

Les mer