Streiker for en anstendig pensjon

163 ansatte i Akasia-barnehagene i Bergen har vært i streik siden 5. mai,  og i dag ble ytterligere 43 ansatte tatt ut.  Årsaken er at Akasia har meldt sine ansatte over i en innskuddsbasert pensjonsordning.

Akasia Barnehage AS driver 20 barnehager i Bergen og eies av Bergen Kirkelige Fellesråd. Selskapet er organisert som mange av de andre kommersielle barnehageaktørene, med en rekke ulike drifts og eiendomsselskaper.

Som en del av omorganiseringen av de tidligere frittstående menighetsbarnehagene til Akasia Barnehage AS har selskapet meldt seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som har en pensjonsordning som er billigere for selskapet. Dette gjør at de ansatte som tidligere har hatt ytelsesbasert pensjon vil tape stort på endringen.

Å endre pensjonsavtale er en av måtene de kommersielle barnehageaktørene kan øke profitten på. Pensjonskostnadene i private barnehager er tatt ut når tilskuddet de får fra kommunene beregnes. For å kompensere for lønnskostnadene i de private barnehagene får de i tillegg et flatt tilskudd på 13 % av lønnskostnadene i de kommunale barnehagene, som skal dekke pensjonsutgifter. Men de fleste av de kommersielle barnehagene har betydelig lavere pensjonskostnader enn dette. I 2014, som er det siste året vi har tall for, lå snittet på i underkant av sju prosent av lønnskostnadene. Vi kan anta at det er nettopp dette Akasia har hatt i bakhodet ved å melde seg ut av arbeidsgiverforeningen PBL, som har en relativt god ytelsespensjonsordning. Gjennom å gå over til innskuddspensjon på 7%, kan de resterende 6 av de 13% de får i pensjonstilskudd, gå til profitt til selskapet i stedet for pensjon til de ansatte. (1)

Les mer om streiken her

(1): Jmf. Akasia Barnehage AS sitt infoskriv om pensjonsavtalen

Bilde: Fagforbundet i Bergen