Stortingsrepresentantenes svar om velferd uten profitt

Stortingsvalget 2017 er over og det er nå klart hvor mange, og hvilke, politikere som skal representere de ulike partiene på Stortinget. I forkant av valget har flere hundre personer sendt e-post til stortingskandidatene, hvor de har blitt bedt om å svare ja eller nei på om de er enige i prinsippet om at våre skattepenger til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt. Her kan du se hva alle stortingsrepresentantene har svart, ordnet etter parti og fylke.

Rødt

Bjørnar Moxnes representerer Rødt på Stortinget, og han sier JA til velferd uten profitt. Partiprogrammet finner du her. I Avsnitt 2 «Velferd til alle», side 7-8, kan du lese om partiets velferdspolitikk.

Bjørnar Moxnes R Oslo Ja

Sosialistisk Venstreparti

SV har elleve representanter på Stortinget, og alle disse sier JA til velferd uten profitt. Partiprogrammet kan du lese her. Du finner informasjon om partiets velferdspolitikk i avsnittet «Velferd».

Nicolas Wilkinson Sv Akershus Ja
Arne Nævra Sv Buskerud Ja
Karin Andersen Sv Hedmark Ja
Audun Lysbakken Sv Hordaland Ja
Mona Fagerås Sv Nordland Ja
Kari Elisabeth Kaski Sv Oslo Ja
Petter Eide Sv Oslo Ja
Solfrid Lerbrekk Sv Rogaland Ja
Lars Haltbrekken Sv Sør-Trøndelag Ja
Torgeir Knag Fylkesnes Sv Troms Ja
Freddy André Øvstegård Sv Østfold Ja

Arbeiderpartiet

Ap har totalt 49 representanter på Stortinget, av disse har 18 svart JA, og 31 har ikke svart. Partiprogrammet finner du her. I avsnitt 2 «Arbeid>Styring, ledelse og samarbeid i velferdsstaten», på siden 18, finner du informasjon om partiets velferdspolitikk.

Anniken Huitfeldt Ap Akershus Ikke svart
Sverre Myrli Ap Akershus Ikke svart
Nina Sandberg Ap Akershus Ikke svart
Åsmund Aukrust Ap Akershus Ikke svart
Tuva Moflag Ap Akershus Ja
Tellef Inge Mørland Ap Aust-Agder Ja
Martin Kolberg Ap Buskerud Ja
Lise Christoffersen Ap Buskerud Ja
Masud Gharahkhani Ap Buskerud Ja
Ingalill Olsen Ap Finnmark Ikke svart
Runar Sjåstad Ap Finnmark Ja
Nils Kristen Sandtrøen Ap Hedmark Ikke svart
Anette Trettebergstuen Ap Hedmark Ja
Magne Rommetveit Ap Hordaland Ikke svart
Jette F. Christensen Ap Hordaland Ikke svart
Eigil Knutsen Ap Hordaland Ikke svart
Ruth Grung Ap Hordaland Ja
Fredric Holen Bjørdal Ap Møre og Romsdal Ikke svart
Else-May Botten Ap Møre og Romsdal Ja
Arild Grande Ap Nord-Trøndelag Ikke svart
Ingvild Kjerkhol Ap Nord-Trøndelag Ja
Åsunn Lyngedal Ap Nordland Ikke svart
Eirik Sivertsen Ap Nordland Ja
Rigmor Aasrud Ap Oppland Ikke svart
Tore Hagebakken Ap Oppland Ikke svart
Jonas Gahr Støre Ap Oslo Ikke svart
Marianne Marthinsen Ap Oslo Ikke svart
Jan Bøhler Ap Oslo Ikke svart
Siri G. Staalesen Ap Oslo Ikke svart
Espen Barth Eide Ap Oslo Ikke svart
Hadia Tajik Ap Rogaland Ikke svart
Torstein Tvedt Solberg Ap Rogaland Ja
Hege Haukeland Liadal Ap Rogaland Ja
Øysten L. Hansen Ap Rogaland Ja
Ingrid Heggø Ap Sogn og Fjordane Ikke svart
Trond Giske Ap Sør-Trøndelag Ikke svart
Eva Kristin Hansen Ap Sør-Trøndelag Ikke svart
Kirsti Leirtrø Ap Sør-Trøndelag Ikke svart
Jorodd Asphjell Ap Sør-Trøndelag Ja
Lene Vågslid Ap Telemark Ikke svart
Terje Lien Aasland Ap Telemark Ja
Martin Henriksen Ap Troms Ikke svart
Cecilie Myrseth Ap Troms Ikke svart
Kari Henriksen Ap Vest-Agder Ikke svart
Dag Terje Andersen Ap Vestfold Ikke svart
Maria-Karine Aasen Svendsrud Ap Vestfold Ja
Stein Erik Lauvås Ap Østfold Ikke svart
Svein Roald Hansen Ap Østfold Ikke svart
Elise Bjørnebekk-Waagene Ap Østfold Ja

Senterpartiet

Sp har totalt 19representanter på Stortinget, tolv har svart JA, 0g syv har ikke svart. Partiprogrammet finner du her. I avsnitten «Arbeid og velferd: Gjør din plikt, krev din rett», side 44-45, og «Helse og omsorg: Forebygging framfor reparasjon», siden 48-49, kan du lese om partiets velferdspolitikk.

Sigbjørn Gjelsvik Sp Akershus Ja
Per Olaf Lundteigen Sp Buskerud Ja
Geir Iversen Sp Finnmark Ja
Trygve Slagsvold Vedum Sp Hedmark Ikke svart
Emilie Enger Mehl Sp Hedmark Ikke svart
Kjersti Toppe Sp Hordaland Ja
Nils T. Bjørke Sp Hordaland Ja
Jenny Klinge Sp Møre og Romsdal Ikke svart
Marit Ardstad Sp Nord-Trøndelag Ikke svart
Willfred Nordlund Sp Nordland Ikke svart
Siv Mossleth Sp Nordland Ikke svart
Marit Knutsdatter Strand Sp Oppland Ikke svart
Ivar Odnes Sp Oppland Ja
Geir Pollestad Sp Rogaland Ja
Liv Signe Navarsete Sp Sogn og Fjordane Ja
Heidi Greni Sp Sør-Trøndelag Ja
Åslaug Sem-Jacobsen Sp Telemark Ja
Sandra Borch Sp Troms Ja
Ole André Myhrvold Sp Østfold Ja

Miljøpartiet De Grønne

Une Aina Bastholm representerer MDG på Stortinget, og hun sier JA til velferd uten profitt. Partiprogrammet finner du her. Informasjon om partiets velferdspolitikk finner du i avsnitten «Arbeid og velferd», side 56-60, og «Helse og omsorg», side 61-67.

Une Aina Bastholm MDG Oslo Ja

Kristelig Folkeparti

KrF har åtte representanter på Stortinget, ingen av disse har tatt stilling til prinsippet om velferd uten profitt. Partiprogrammet finner du her. I avsnittet «Velferdssamfunnet», på siden 88, kan du lese om partiets velferdspolitikk.

Kjell Ingolf Ropstad Krf Aust-Agder Ikke svart
Knut Arild Hareide Krf Hordaland Ikke svart
Steinar Reiten Krf Møre og Romsdal Ikke svart
Olaug Bollestad Krf Rogaland Ikke svart
Tore Storehaug Krf Sogn og Fjordane Ikke svart
Geir Jørgen Bekkevold Krf Telemark Ikke svart
Hans Fredrik Grøvan Krf Vest-Agder Ikke svart
Torhild Bransdal Krf Vest-Agder Ikke svart

Venstre

Venstre har totalt åtte stortingsmandat, av disse sier en NEI til velferd uten profitt, syv har ikke svart. Partiprogrammet finner du her. I avsnittet «Grønn og bærekraftig økonomi>Like spilleregler», på siden 55, finner du informasjon om partiets holdning til profitt i velferden.

Abid Raja V Akershus Nei
Terje Breivik V Hordaland Ikke svart
Andre N Skjelstad V Nord-Trøndelag Ikke svart
Kjetil Kjenseth V Oppland Ikke svart
Trine Skei Grande V Oslo Ikke svart
Ola Elvestuen V Oslo Ikke svart
Jon Gunnes V Sør-Trøndelag Ikke svart
Carl-Erik Grimstad V Vestfold Ikke svart

Høyre

Høyre har totalt 46 representanter på Stortinget, tre av disse har sagt NEI til velferd uten profitt, resterende 43 har ikke svart. Høyre har sendt et felles svar til kampanjen som du kan lese her. Hele partiprogrammet finner du her, og i avsnittet «Fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor», side 74-75, kan du lese om partiets velferdspolitikk. 

Jan Tore Sanner H Akershus Ikke svart
Tone Trøen H Akershus Ikke svart
Nils Aage Jegstad H Akershus Ikke svart
Henrik Aasheim H Akershus Ikke svart
Hårek Elvenes H Akershus Ikke svart
Turid Kristensen H Akershus Nei
Svein Harberg H Aust-Agder Ikke svart
Trond Helleland H Buskerud ikke svart
Kristin Ørmen Johnsen H Buskerud ikke svart
Frank Bakke-Jensen H Finnmark Ikke svart
Kristian Tonning-Riise H Hedmark Ikke svart
Erna Solberg H Hordaland Ikke svart
Ove Trellevik H Hordaland Ikke svart
Peter Christian Frølich H Hordaland Ikke svart
Torill Eidsheim H Hordaland Ikke svart
Tom-Christer Nilsen H Hordaland Ikke svart
Helge Orten H Møre og Romsdal Ikke svart
Vetle Wang Soleim H Møre og Romsdal Ikke svart
Marianne Synnes H Møre og Romsdal Ikke svart
Elin Rodum Agdestein H Nord-Trøndelag Ikke svart
Margunn Ebbesen H Nordland Nei
Jonny Finstad H Nordland Nei
Olemic Thommessen H Oppland Ikke svart
Morten Ørsal Johansen H Oppland Ikke svart
Ine Eriksen Søreide H Oslo Ikke svart
Noikolai Astrup H Oslo Ikke svart
Michael Tetzchner H Oslo Ikke svart
Heidi Nordby Lunde H Oslo Ikke svart
Mudassar Kapur H Oslo Ikke svart
Stefan Heggelund H Oslo Ikke svart
Bent Høie H Rogaland Ikke svart
Tina Bru H Rogaland Ikke svart
Sveinung Stensland H Rogaland Ikke svart
Margret Hagerup H Rogaland Ikke svart
Fida Melvær H Sogn og Fjordane Ikke svart
Linda Hofstad Helleland H Sør-Trøndelag Ikke svart
Mari Holm Lønseth H Sør-Trøndelag Ikke svart
Solveig Sundbø Abrahamsen H Telemark Ikke svart
Kent Gudmundsen H Troms Ikke svart
Ingunn Foss H Vest-Agder Ikke svart
Norunn T. Benestad H Vest-Agder Ikke svart
Kårstein Eidem Løvaas H Vestfold Ikke svart
Lene Camilla Westgaard-Halle H Vestfold Ikke svart
Erlend Larsen H Vestfold Ikke svart
Ingjerd Schou H Østfold Ikke svart
Tage Pettersen H Østfold Ikke svart

Fremskrittspartiet

Frp har 26 representanter på stortinget, syv av disse har svart NEI til prinsippet om velferd uten profitt, 19 har ikke svart. Partiprogrammet finner du her. I avsnittet «Helse og omsorg», side 51-53, kan du lese om partiets velferdspolitikk.

Hans Andreas Limi Frp Akershus Ikke svart
Himanshu Gulati Frp Akershus Ikke svart
Kari Kjennås Kjos Frp Akershus Ikke svart
Åshild Bruun-Gundersen Frp Aust-Agder Nei
Morten Wold Frp Buskerud ikke svart
Jon Helgheim Frp Buskerud Nei
Bengt Rune Strifeldt Frp Finnmark Ikke svart
Tor André Johnsen Frp Hedmark Ikke svart
Silje Hjemdal Frp Hordaland Ikke svart
Helge André Njåstad Frp Hordaland Nei
Sylvi Listhaug Frp Møre og Romsdal Ikke svart
Jon Georg Dale Frp Møre og Romsdal Nei
Kjell-Børge Freiberg Frp Nordland Ikke svart
Hanne Dyveke Søttar Frp Nordland Ikke svart
Siv Jensen Frp Oslo Ikke svart
Christian Tybring-Gjedde Frp Oslo Ikke svart
Roy Steffensen Frp Rogaland Ikke svart
Solveig Horne Frp Rogaland Nei
Terje Halleland Frp Rogaland Nei
Sivert Bjørnstad Frp Sør-Trøndelag Ikke svart
Bård Hoksrud Frp Telemark Ikke svart
Per-Willy Amundsen Frp Troms Ikke svart
Gisle Meininger Saudland Frp Vest-Agder Ikke svart
Morten Stordalen Frp Vestfold Ikke svart
Ulf Leirstein Frp Østfold Ikke svart
Erlend Wiborg Frp Østfold Nei