Faksimile Nordlys 25.07.2019

Stendi-topper involvert i utleie av omsorgsboliger til eget selskap

Utleie til kommersielle omsorgstilbydere har blitt marked for finansspekulasjon. Avisa Nordlys har avslørt hvordan flere ledere i omsorgsgiganten Stendi har kjøpt og solgt eiendommer for millionsummer – eiendommer som deres egen arbeidsgiver leier inn som omsorgsboliger. 

I reportasjen kommer det blant annet frem at den tidligere regionlederen i nord, Håkon Melseth, har solgt sitt eget private hus til et selskap som samtidig hadde fått en avtale om å leie huset ut til Stendi region Nord. Dette huset brukes av Stendi som en omsorgsinstitusjon. På dette salget mottok Melseth 650.000 kroner mer enn hva han måtte ut med da han kjøpte boligen to år tidligere.

Nordlys har fulgt pengestrømmene videre, og avslører at selskapet som kjøpte boligen av regionsjefen, SPG Invest, på denne tiden var eid av investeringsselskapet Canica AS. Canica AS er igjen eid av selveste Stein-Erik Hagen og hans familie gjennom det sveitsisk-registrerte selskapet Canica Holding AG. Og slik ble, som overskriften i saken lyder, «huset til regiondirektøren i Troms en barnevernsbolig eid av et investorselskap i Sveits».

Så å si alt Stendi driver med på norsk jord er finansiert av stat og kommune – og det er disse pengene som brukes for å leie bygg av tidligere og nåværende ansatte. Gjennom selskapet Ambea er Stendi eid av oppkjøpsfondene KKR og Triton. Bak KKR står de to finansmennene Henry Kravis og George Roberts – som ifølge Forbes er USAs 105. og 109. rikeste personer. Henry Kravis er forøvrig kjent for å være en økonomisk støttespiller til den amerikanske presidenten Donald Trump.

Stendi har idag en markedsandel på 25% av det norske omsorgsmarkedet. I Tromsø- og Målselv-regionen er det flere institusjonsplasser for ungdom som drives av Stendi enn det er offentlige plasser i hele Troms fylke, skriver Nordlys. Stendi drifter altså flere plasser i én del av fylket enn det offentlige gjør i hele fylket.

Videre i saken kommer det også frem hvordan Høyre-politiker og varaordfører i Målselv kommune, Martin Nymo, på samme tid har vært ansatt hos Stendi/Aleris, og leid ut eiendom til selskapet. Han har også solgt to boliger til et annet selskap som har leid ut til Stendi/Aleris. Idag har han en lederstilling i Stendi, og er i ferd med å bli sjef for omsorgsdelen av Stendi region Nord.

Både Nymo og Melseth forteller Nordlys at det er ledelsen i Stendi sentralt som godkjenner leieavtalene. Fra Stendi lyder svaret at «det i utgangspunktet ikke er noe problem å benytte eiendom som er, eller tidligere har vært, eid av en medarbeider, så lenge det er ryddige avtaleforhold og i henhold til våre rutiner.»

At norske omsorgstjenester er big business er ingen overdrivelse – det er neppe uten grunn to amerikanske milliardærer har investert i sektoren. Da Aleris solgte hele omsorgsdelen av selskapet til Ambea satt Aleris igjen med 2.6 milliarder kroner. Aleris/Stendi er for tiden også involvert i en rettsak, hvor totalt 37 konsulenter har saksøkt sin tidligere oppdragsgiver. De mener at arbeidet de har gjort for Aleris tilsier at de skulle vært fast ansatte, og krever etterbetaling av lønn og overtid. Blant annet har arbeiderne måttet jobbe opp mot 72 timer uten hvile. Selve rettssaken gikk over nesten tre måneder, og ble avsluttet i starten av april. Dommen er ventet å falle over sommeren.

Faksimile fra Nordlys. Der kan også hele den utfyllende reportasjen leses. Saken er bak betalingsmur.