Senterpartiet til kamp mot velferdsprofitt

På Senterpartiets landsmøte 24.-26. mars vedtok partiet at de vil ha slutt på konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren og at skattefinansiert barnehagedrift ikke er forenelig med profitt til eierne.

Eg har ingenting imot at private driv barnehagar. Det vi vil til livs er at store konsern hentar ut store utbytte. Det er feil bruk av offentlege omsorgskroner, sier tidligere partileder Liv Signe Navarsete til Bergens Tidende.

Saken i Bergens Tidene er dessverre bak betalingsmur, men kan leses her.