Seiere og motstand i kampen om profittfri velferd i norske storbyer

I årets valgkamp har velferdsprofitt vokst til å bli en av de viktigste kampsakene. Men hvilke muligheter har egentlig lokalpolitikerne til å påvirke om kommersielle aktører får drive velferdstjenester i deres kommuner? I rapporten «Veien til profittfri velferd» utforsker Roar Eilertsen og Helene Bank hva som har skjedd med velferdsprofitt i fem norske storbypolitikere etter forrige valg.

Etter forrige kommune- og fylkestingvalg ble det rødgrønt styre i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Bodø. I alle disse byene ble det vedtatt at privatiseringen/kommersialiseringen av velferdssektoren skulle stanses. I rapporten beskriver Eilertsen og Bank hva de har fått til – og hvilke utfordringer de har møtt.

Blant annet beskriver flere av lokalpolitikerne at de har møtt sterk motstand fra høyresiden og interesseorganisasjoner som PBL og NHO. Blant beskyldningene finner vi at de rødgrønne ødelegger mangfoldet, har på ideologiske skylapper eller at de bryter norsk lov.

Allikevel har lokalpolitikerne klart å ta flere og flere tjenester tilbake. I Oslo og Bergen har kontrakter med flere kommersielle sykehjem gått ut i løpet av perioden, og driften har blitt overtatt av kommunen eller en ideell aktør. Trondheim har trappet opp tilsynet med de kommersielle barnehagene, og i Tromsø og Bodø har de rødgrønne vunnet viktige seire på områder som renhold.

Dette er noen første steg i retning en profittfri velferdssektor. Årets valg er derfor et viktig valg, særlig fordi høyresiden i flere av disse byene har lovet å reversere viktige deler av den rødgrønne politikken mot kommersielle aktører i velferden.

Rapporten er nyttig lesing for alle som ønsker å bidra til at de lokale velferdstjenestene skal være profittfrie, og kan lastes ned gratis her.