Personvernerklæring

Kampanjen “Velferd uten profitt” er en partipolitisk uavhengig kampanje med mål om å sette en stopper for velferdsprofitørene i stortingsvalget 2017.

Gjennom å melde deg på kampanjen, dele den til venner, sende e-post til din stortingsrepresentant og andre aktiviteter kan du bidra til gjennomslag for denne viktige saken!

For å kunne gjennomføre kampanjen er vi avhengig av å innhente noen personopplysninger som for eksempel navn, postnummer og e-postadresse. Organisasjonen For Velferdsstaten som gjennomfører kampanjen, er ansvarlig for håndtering av personopplysninger og følge Lov om behandling av personopplysninger.

Informasjon som registreres:

Opplysninger du oppgir selv som navn, postnummer, e-postadresse ol.

Aktivitet i forbindelse med kampanjen som deling, sende e-post til politikere, uttrykke støtte til kampanjen ol.

Bruk av informasjon:

Opplysningene brukes til å skape en god brukeropplevelse, legge til rette for din deltakelse i kampanjen, spørreundersøkelser, tilbakemeldinger, analyse av grupper, måle effekten av kampanjen, målretting av budskap, annonser og innhold.

Informasjonen deles ikke med andre parter, med unntak av teknologiske leverandører som behandler dataene konfidensielt etter gjeldende regelverk, offentlig myndighet på begjæring eller andre tungtveiende sikkerhetsmessige årsaker.

Personopplysningene lagres av BSD Tools (USA) og Reform Act (Sverige) etter gjeldende lovverk og slettes når kampanjen er avsluttet.  

Du kan be om innsyn eller sletting av dine opplysninger ved å kontakte:

Linn.herning[krøllalfa]velferdsstaten.no

For Velferdsstaten