Stans velferdsprofitørene!

Våre skattepenger til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt.

Ingen flere kommersielle sykehjem i Bergen

Byrådet i Bergen bestående av Ap, Venstre og Krf har fastslått i sin byrådserklæring at det ikke er aktuelt å konkurranseutsette eller privatisere flere av kommunens velferdsstjenester til kommersielle aktører. I tillegg har byrådet valgt å overta driften ved to sykehjem som har blitt kommersielt drevet av den internasjonale helsegiganten Aleris. I en sak i…

Les mer

Nei til kommersiell helsedrift i Moss

Det politiske flertallet i Moss bestående av Høyre, Frp, Venstre, Krf og MDG sier nei til kommersielle aktører i kommunens helsetjeneste. I den politiske plattformen skriver de: «Ved eventuell fremtidig konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester inviteres kun ideelle aktører inn.» Her kan du lese mer om vedtaket i Moss.

Les mer