Stans velferdsprofitørene!

Våre skattepenger til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt.

Elin Ørjasæter om kommersiell velferd

 – «Innovasjon» innen omsorg og velferd betyr ofte forverring, ikke forbedring. Elin Ørjasæter skriver om kommersielle velferdsaktører og hva deres «innovasjon» av tjenestene fører til. Les innlegget på aftenposten.no.

Les mer

Stans velferdsprofitørene!

Våre skattepenger til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorg bør gå til felles velferd, ikke til privat profitt. Det er kommet et fremmedelement inn i velferdstjenestene våre: Velferdsprofitørene. Dette er kommersielle selskap som først og fremst har som formål å tjene penger – og de vil gjøre det på bekostning av våre skattefinansierte velferdstjenester. Aksjonsgruppa…

Les mer

Dagsavisen om velferdsprofitt

Den 29. mars skrev Hege Ulstein om velferdsprofitt og konsekvensene av at kommersielle aktører tar over offentlige tjenester i sin lederartikkel i Dagsavisen: Når en liten gjeng mangemillionærer kan velte seg i luksus fordi skattepengene våre havnet i lomma deres – og ikke i lomma på dem som jobber hardt hver dag, år ut og…

Les mer

Diakon Asbjørn Sagstad ønsker non-profit som bærende prinsipp

Asbjørn Sagstad er sosionom/diakon og sentralstyremedlem i Det Norske Diakonforbund. Han har lang erfaring fra ideelt barnevern og er med i aksjonsgruppa «Stans velferdsprofitørene» – Det er for meg et verdistandpunkt å fastslå at felleskapets midler som er tiltenkt vår felles velferd skal gå til nettopp velferd, og ikke til å berike store multinasjonale  konsern som…

Les mer

Senterpartiet til kamp mot velferdsprofitt

På Senterpartiets landsmøte 24.-26. mars vedtok partiet at de vil ha slutt på konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren og at skattefinansiert barnehagedrift ikke er forenelig med profitt til eierne. – Eg har ingenting imot at private driv barnehagar. Det vi vil til livs er at store konsern hentar ut store utbytte. Det er feil bruk av…

Les mer

Når barn blir butikk

I Agenda Magasin 23. mars skriver Lina Aas-Eng om erfaringene med å ha barnet sitt i en kommersiell barnehage. Hva skjer når barn blir butikk? Les mer her.

Les mer

Folket sier nei til kommersielle sykehjem

I TNS Helsepolitisk Barometer 2017 kommer det frem at bare 7 prosent av norske velgere støtter at sykehjem skal drives kommersielt. Spørsmålet om sykehjemsdrift er bestilt av Norsk Sykepleierforbund. – Profittbasert privatisering av offentlige helsetjenester er ikke forenlig med prinsippene om god ressursutnyttelse, lik tilgjengelighet til helsetjenester, forsvarlig arbeidsmiljø og tariffestede rettigheter for ansatte. Det…

Les mer

Sak om kampanjen i Fagbladet

– Det er brei støtte blant folk for å stanse velferdsprofitørene, men ikke et tilsvarende engasjement på politisk nivå. Derfor laget vi en kampanje der alle skal ha muligheten til å delta , sier Linn Herning i aksjonsgruppa «Stans velferdsprofitørene». Les hele saken her.  

Les mer

Tjener grovt på barnevern

Over en halv milliard barnevernskroner nådde aldri fram til barna. Greit for deg? Ikke? Registrer deg og bli med på kampanjen!

Les mer

Over og ut for kommersielle aktører i Oslo

Byrådet i Oslo går inn for å ta tilbake driften av tidligere kommersialiserte velferdstjenester, deriblant 15 kommersielle sykehjem. I byrådets samarbeidsavtale med Rødt slår fast at det ikke lenger skal gis tillatelse til kommersielle aktører ved nyetableringer av barnehager i hovedstaden. Avtalen med Rødt kan du lese mer om her. I tillegg har bystyremedlem i Oslo fra…

Les mer