Ny rapport advarer mot å bruke Sverige som modell for eldreomsorgen

I rapporten «Hva bør vi lære av Sverige?» skrevet av Cathrine Strindin Amundsen i For Velferdsstaten advares det mot regjeringens planer om å bruke Sverige som forbilde i eldreomsorgen. Resultatene etter nesten tretti år med en stadig mer kommersialisert velferdssektor er dårligere arbeidsvilkår for de ansatte, stor andel kommersielle aktører og at det brukes store ressurser på tilsyn. 

I regjeringens Granavolden-plattform blir den svenske utviklingen av velferdssektoren eksplisitt løftet frem som et eksempel til etterfølgelse. Siden tidlig 90-tallet har Sverige gjennom såkalt «fritt brukervalg» og «fri konkurranse» i velferden fått en svært kommersialisert velferdssektor. Dette viser seg blant annet særlig i eldreomsorgen, som Amundsen undersøker nærmere i rapporten.

Rapporten kan blant annet fortelle om at andelen kommersielle aktører i omsorgssektoren øker på bekostning av ideelle og offentlige. Dette kan blant annet skyldes at det er svært høy fortjeneste i velferdssektoren, som gjør det til en lukrativ bransje for kommersielle aktører.

Profittjaget ser særlig ut til å gå utover de ansatte, som får et tyngre arbeidspress og mindre frihet i sin yrkesutøvelse som følge av mer detaljstyring. I tillegg viser rapporten, i likhet med FAFO-rapporten «Når velferd er til salgs», at lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår «presses nedover når tjenester privatiseres».

Forrige uke var den svenske LO-lederen også ute og advarte Norge mot å gjøre samme feil som svenskene. Han kunne fortelle at «Selv ikke de borgerlige partiene i Stockholm mener utviklingen har vært bra», og at etter 25 år med privatisering er det vanskelig å snu utviklingen.

Rapporten om de svenske erfaringene kan du laste ned gratis her.