Ny bok om privatskoler fra medlemmer av aksjonsgruppa

Annika Sander og Eirik Riis Mossefinn fra aksjonsgruppa gikk på den private høyskolen Westerdals da Dagens Næringsliv avslørte hvordan eierne forsøkte å hente ut 105 millioner kroner fra skolen. Nå har de skrevet boken Privatskoleparadokset om det norske privatskolesystemet.

– Da vi fikk vite at det var to finansbrødre som eide skolen, samtidig som det var ulovlig å tjene penger på den, forsto vi at det er et paradoks i norsk privatskolepolitikk. Hvorfor finnes det kommersielle aktører når statsstøttet privatskole er underlagt et profittforbud? sier Sander.

I det norske lovverket som regulerer statsstøttede privatskoler finnes det et eksplisitt forbud mot at eierne kan ta utbytte. I tillegg står det at «alle pengene skal komme studentene/elevene til gode». Samtidig har det siden den norske friskoleloven kom dukket opp flere skandaler hvor kommersielle eiere har tjent penger på skoledriften.

– Selv om det var Westerdals-skandalen som gjorde at vi fikk øynene opp for dette paradokset, er det et problem som er større enn denne saken. Særlig på videregående nivå er det flere kommersielle skoleeiere som stadig blir tatt for å handle i strid med loven, og må betale tilbake statsstøtte, forklarer Mossefinn.

Senest igår meldte Bergens Tidende at to privatskoler i Bergen er pålagt å betale tilbake 11 millioner kroner til Kunnskapsdepartementet. Forfatterne mener allikevel at selv om flere skoler blir avslørt for å bryte bestemmelsen om at «alle pengene skal komme elevene til gode» holder det ikke med kontroll i etterkant.

– Vi må stenge ute de kommersielle aktørene fra det statsstøttede privatskolemarkedet, mener Sander. Det er den eneste måten vi kan fjerne privatskoleparadokset, og samtidig sikre at alle offentlige midler og skolepenger går til utdanning, og ikke til privat profitt.

Boka er utgitt på Forlaget Manifest, og kan kjøpes her.

I tillegg har Dagbladet idag trykket en kronikk ført i pennen av forfatterne.