Norlandia-eier «hater når folk er sykemeldte»

På et arrangement ved Univeristetet i Tromsø i slutten av mai var Norlandia-sjef og velferdsmilliardær Kristian Adolfsen tydelig på hva han tenker når hans ansatte er sykemeldte, skriver Nordlys.

– Vi hater dem som er sykmeldte. Ikke dem som er ordentlig syke, det er greit. Men det er jævlig mange som har vondt i viljen. Jeg tenker på dem som er borte mandags morra, fordi de var på fest i helga.

Kristian Adolfsen er, sammen med broren sin Roger Adolfsen, en av Norges rikeste velferdsprofitører med en formue på to og en halv milliarder kroner. Sammen med sin bror eier han blant annet barnehager, hjemmetjenester og sykehjem i Norge og resten av Norden.

Blant dem som har jobbet for et av Norlandias eldrehjem er aksjonsgruppas Linda Hægdahl og Renie Benedikte Engeseth. De forteller om en «brutal personalpolitikk» ved Norlandias sykehjem med stort press på de ansatte, og – i tråd med Adolfsens uttalelse – liten sympati for sykdom.

I en kronikk i Dagsavisen beskriver de hvordan oppfølgingen av de ansattes sykemelding mer føltes som et press fra ledelsen om å trosse sykdom for å komme på jobb.

Du kan ta en Paracet så kommer du på jobb, er løsningen på de fleste tilstander. I mange tilfeller har ansatte uttalt at sykefraværsmøte oppleves som en personalsak og ikke som noe som skal være til hjelp for den ansatte. Det er også eksempler på at ansatte har fått inndratt sin egenmeldingsrett og at arbeidsgiver har bestridt sykemeldinger, skriver de.

Den nylig publiserte FAFO-rapporten «Når velferd er til salgs» beskriver også hvordan kommersiell drift går på bekostning av de ansattes arbeidshverdag. I rapporten blir det blant annet beskrevet at det er «en tydelig tendens til at private velferdsløsninger bidrar til å presse ned lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte».

Faksimile fra Avisa Nordland, 20. Mai 2019.