Ingen flere kommersielle sykehjem i Bergen

Byrådet i Bergen bestående av Ap, Venstre og Krf har fastslått i sin byrådserklæring at det ikke er aktuelt å konkurranseutsette eller privatisere flere av kommunens velferdsstjenester til kommersielle aktører. I tillegg har byrådet valgt å overta driften ved to sykehjem som har blitt kommersielt drevet av den internasjonale helsegiganten Aleris.

I en sak i Klassekampen 3.2.2016 kommenterer helse- og omsorgsbyråd Rebekka Ljosland fra Krf rekommunaliseringen av sykehjemmene:

Byrådet ønsker ikke at penger som er satt av til gode velferdstilbud for innbyggerne, skal gå til kommersielle selskaper. Pengene i eldreomsorgen bør brukes på økt kvalitet på de aktuelle sykehjemmene eller ved at eventuelle overskudd styrker sykehjemsdriften i Bergen.

Her kan du lese NTB-meldingen av saken i Klassekampen.