Folket sier nei til kommersielle sykehjem

I TNS Helsepolitisk Barometer 2017 kommer det frem at bare 7 prosent av norske velgere støtter at sykehjem skal drives kommersielt. Spørsmålet om sykehjemsdrift er bestilt av Norsk Sykepleierforbund.

Profittbasert privatisering av offentlige helsetjenester er ikke forenlig med prinsippene om god ressursutnyttelse, lik tilgjengelighet til helsetjenester, forsvarlig arbeidsmiljø og tariffestede rettigheter for ansatte. Det har vi hevdet hele tiden, og derfor er jeg ikke overrasket men glad over at så få som sju prosent mener private kommersielle aktører er det beste for pasienter og de pårørende, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By  til LO-Aktuelt.

Du kan lese hele saken på frifagbevegelse.no.