LO-sjefen: – Kommersialisering går utover de ansattes arbeidsvilkår

Da FAFO la frem sin rapport «Velferd på anbud – ideelle og kommersielle aktører i velferdspolitikken» kommenterte LO-leder Hans Christian Gabrielsen funnene. Her la han særlig vekt på hvordan de ansatte blir skadelidende av kommersialisering av velferdstjenester. 

– Vi i LO mener at velferden sikres best gjennom offentlig eierskap og offentlig drift. Derfor er det fint å få en rapport på bordet som så grundig gjennomgår alle erfaringene fra flere tiår med konkurranseutsetting av offentlig velferdstjenester, startet Gabrielsen.

Rapporten slår fast at de påstandene om at kommersialiseringen fører til bedre kvalitet til lavere pris ikke lar seg dokumentere. Derimot viser det seg hvordan de kommersielle sparer inn på personalutgifter knyttet til lønn og pensjon for de ansatte. Det bet også LO-sjefen seg merke i. 

– Jeg vil si at den mest robuste konklusjonen i rapporten er at det går utover de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Det er mange eksempler på at å konkurranseutsette velferdstjenester – som barnehage, eldretjenester og barnevern – faktisk gir dyrere, og noen ganger dårligere, tjenester enn om man hadde beholdt dem i kommunal regi.

Den siste tiden har debatten rast rundt den store profitten i de store kommersielle barnehagekonsernene. Nettopp denne sektoren la Gabrielsen ekstra stor vekt på i sitt innlegg, og refererte til VD-en (administrerende direktør) i AcadeMedia, eierne av den norske barnehagekjeden Espira, som har uttalt at en bekymring blant aksjonærene i selskapet er at det norske stortinget har vedtatt en bemanningsnorm i norske barnehager.

– Det er altså profitt som betyr noe. Samla har årsresultatet gjennom ti år gått til utbytte eller konsernbidrag i kommersielle barnehager, oppsummerte Gabrielsen.

LO-sjefen rettet også kritikk mot regjeringen, som han mener sammenligner offentlige velferdstjenester med tjenestemarkedet – noe Gabrielsen omtalte som «vås». Videre la han også vekt på et annet aspekt med kommersielle aktører på velferdsmarkedet: at private investeringer bør gå inn i privat sektor for å kunne produsere nye arbeidsplasser, og ikke bare erstatte de offentlige.

– Det kaller jeg en trussel mot verdiskapingen og innovasjonskraften i privat sektor. Jeg er helt enig i – og vi har etterlyst – at vi må bidra til å få mer privat kapital inn for å styrke ny næringsvirksomhet. For eksempel innenfor helseteknologi og velferdsteknologi. Å vri investeringene inn i offentlig sektor er, etter mitt syn, fantasiløse og risikofrie investeringer som ikke skaper én ny arbeidsplass.

Her kan du se hele innlegget til Gabrielsen

Opptaket er hentet fra arrangementet «Velferd på anbud – ideelle og kommersielle aktører i velferdspolitikken». Les mer om arrangementet og rapporten med samme navn her.