Kampanjen Velferd uten profitt 2019 har startet! 

Torsdag 25. april startet kampanjen «Velferd uten profitt» opp på ny. Denne gang med mål om å sette sen stopper for Velferdsprofitørene i kommunevalget 2019. Flertallet av velgerne ønsker velferd uten profitt. Dette ønsket burde følges opp av flertallet av politikerne. Årets kommunevalg er første anledning.

Avsender til kampanjen 2019 er en aksjonsgruppe som på ulikt vis, sett og kjent på konsekvensene av kommersiell drift av velferdstjenester. Medlemmene av aksjonsgruppa er: Annika Sander, Linn Herning, Eirik Riis Mossefinn, Lina Aas-Eng, Asbjørn Sagstad, Heidi Simensen, Royne K. Berget, Elin Myrekrok Skrede, Renie Engeseth, Linda Hægdahl, Thomas Johansen og Kenneth Arctander Johansen. Felleskronikken «Nå skal vi sette en stopper for Velferdsprofitørene!» i Dagbladet 26. april 2019 markerer starten på årets kampanje.

I kronikken forteller aksjonsgruppa om sine erfaringer:

Vi har sett at ideelt drevne barnevernsinstitusjoner skvises ut av kommersielle storkonsern.

Vi har sett hvordan kommersielle barnehagekonsern tar over markedet, for deretter å pålegge barnehagene å kjøpe og bruke egenproduserte pedagogiske programmer. Konsekvensen er at de ansatte i stor grad blir fratatt metodefrihet og fagautonomi i arbeidet sitt.

Vi har opplevd hvordan fellesskapets midler har blitt brukt til å berike eierne, istedenfor å berike hverdagen til barna i barnehagen.

Vi har opplevd at en autoritær lederstil i det kommersielle sykehjemmet har gått ut over arbeidsmiljøet og vilkårene til de ansatte, og hvordan kostnadskutt kan gå utover pasienttilbudet.

Vi har opplevd at eierne av høyskolen har lurt til seg for mye penger fra studentene og det offentlige, for så å prøve å ta ut 100 millioner fra skolekassa.

Nå skal vi sette en stopper for velferdsprofitørene! Følg med på kampanjen Velferd uten profitt 2019 på Facebook, Instagram og her på hjemmesiden.