Kampanjen kommenterer ny barnevernsrapport

En ny Fafo-rapport om barnevernet viser at det er stor forskjell i lønns- og arbeidsvilkår og pensjon mellom kommersielle og offentlige aktører. Annika Sander, koordinator for kampanjen Velferd uten profitt kommenterer rapporten i Dagens Perspektiv.

– Utredningen fra Fafo tydeliggjør utviklingen med at kommersielle aktører øker og tar stadig større markedsandeler, sier Sander.

– Grunnen til at det er så stor andel kommersielle aktører i denne sektoren, er at det er en lønnsom bransje. Det er store penger å tjene, derfor er også utenlandsk kapital interessert.

Anbudskonkurranser har gitt gunstige vilkår for kommersielle, som kan vinne konkurranser blant annet ved å ha dårlige lønns- og arbeidsvilkår enn de offentlige, ifølge Sander.

– Utredningen viser at det er en signifikant forskjell i lønns- og arbeidsvilkår og pensjon mellom kommersielle og offentlige aktører, påpeker hun. Anbudskonkurranser har negative konsekvenser for de ideelle aktørene, advarer Sander.

– De ideelle aktørene presses når de skal konkurrere om kontrakter med aktører som drives av ønske om profitt. De blir skviset ut av de kommersielle.

En stor svakhet ved utredningen, som er bestilt av regjeringen, er at det grunnleggende problemet med å slippe til kommersielle aktører ikke blir tatt opp. Det prinsipielle standpunktet til kampanjen Velferd uten profitt er at kommersielle aktører ikke har noen plass i barnevernet.

– Barnevernet skal ikke utsettes for konkurranse. Det skal ikke konkurreres om vanskeligstilte barn, sier Sander.

Les hele Fafo-rapporten her: Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i offentlig og privat barnevern.