Intervju med Lina og Elin fra aksjonsgruppa

I forbindelse med oppstarten av kampanjen «Velferd uten profitt» 2019 ble Lina Aas-Eng og Elin Myrekrok Skrede fra aksjonsgruppa som står bak kampanjen intervjuet av FriFagbevegelse. I intervjuet forteller de om hvordan det som skulle være en drømmetilværelse for barna deres utviklet seg til en mareritt. 

Både Lina og Elin har opplevd konsekvensene av å la kommersielle aktører drive barnehager, finansiert av våre felles skattepenger. De har opplevd hvordan jaget etter profitt har gått ut over barnehagenes økonomi, kvalitet, ansatte – og over barna i barnehagen.

– Presset på plasser og mangel på regulering har gjort det enkelt å drive barnehage på en svært grådig måte. Dette går på bekostning av barna og de ansatte. Dette er definitivt ikke en bærekraftig måte å forvalte skattebetalernes penger på, sier de til FriFagbevegelse.

I intervjun forklarer de at det har blitt tre ganger mer lønnsomt å tjene penger på barnehager enn på børsen og at dette er noe politikerne må ta innover seg.

– Det verste er at penger flyttes oppover i en selskapsstruktur det er umulig å få innsyn i. Det er et problem for det ordinære næringslivet at det er så lukrativt og lite risikofylt å investere i barnehagedrift. Aktørene er sikret et kundegrunnlag til evig tid, forklarer Lina Aas-Eng i saken.

Les hele intervjun med Lina og Elin her.