Intervju med kampanjen i Magasinet Velferd

Magasinet Velferd skriver om kampanjen Velferd uten profitt. I saken, som også ble publisert i Dagens Perspektiv, forteller Annika Sander, koordinator for Velferd uten profitt 2019, om årets kampanje.

– Vi ønsker å sette søkelys på de kommersielle velferdsaktørenes mål om profitt. Å profittere på velferdstjenester står i direkte konflikt til selve formålet med disse tjenestene, sier Annika Sander, koordinator for kampanjen Velferd uten profitt.

Hun er kritisk til at velferdstjenestene, som er ment å ta vare på alle innbyggere når vi trenger det som mest, skal bli gjenstand for kommersiell drift.

– Vi mener at disse tjenestene bør drives av offentlige og ideelle aktører, ikke av kommersielle velferdsleverandører, sier hun.

Den liberale tankesmien Civita ga (ikke helt overraskende) motbør:

– Vi skal slippe til alle som har gode løsninger. Da kan vi også øke valgfriheten, og det er et gode i seg selv, sier Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk rådgiver i tankesmia Civita.

Hvorpå Annika Sander opplyste om at:

– De store kommersielle konsernene skviser ut de ideelle aktørene. Det fører tvert imot til mindre mangfold av løsninger, hvor et fåtall store kommersielle konsern styrer et marked som begynner å ligne et oligopol, sier Annika Sander.

Saken sto på trykk i Magasinet Velferd, 30. april 2019, og i Dagens Perspektiv, 3. mai 2019.