Høyres svar til kampanjen «Velferd uten profitt»

Høyres hovedorganisasjon har sendt et felles svar til prinsippet om at «våre skattepenger til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt.»  Svaret kan du lese her:

Det er i liten grad slik at ideelle og private velferdsleverandører tar ut profitt, det meste går tilbake til utvikling og investeringer. Både ideelle, private og offentlige leverandører har kapitalkostnader som må dekkes inn, selv om dette ikke defineres som profitt når offentlig sektor dekker sine kapitalkostnader. Det er også viktig at produsenter av velferdstjenester har insentiver til å komme opp med innovative og kostnadseffektive løsninger.

Vennlig hilsen

Høyres Hovedorganisasjon