«Vi tar ikke utbytte, pengene reinvesteres i driften»

Mange selskaper unngår å ta ut utbytte, spesielt fordi utbytte skattlegges og fremkommer i offentlige regnskap. Men det finnes mange andre måter å ta ut profitt av et selskap på, og det finnes mange eksempler på at penger som skulle gått til drift, i stedet ender opp som privat profitt for eierne.

Ved å bruke overskudd til å kjøpe opp flere institusjoner, eller øke egenkapitalen, kan eierne bygge opp store verdier i et selskap og selge med høy profitt etter noen år. Dette skjedde for eksempel da Benn Eidissen og Even Carlsen solgte seg ut av selskapet Norlandia Care Group for den nette sum av 500 millioner kroner.

I Sverige har Skatteverket avslørt hvordan velferdsselskapene tar opp store lån internt i konsernet, til skyhøye renter. På den måten kan selskapene minske overskuddet sitt og unngå å betale skatt. Samtidig flytter de penger oppover i systemet via renteutgifter, noe som er vanskelig å få øye på i regnskapene.

Det går også an å organisere selskapene slik at barnehagen, skolen eller sykehjemmet kjøper tjenester eller leier lokaler av andre selskap med samme eier. Ligger prisene over markedspris, er dette en effektiv måte å flytte penger ut av selskapet som driver velferdstjenestene på.