«Profittforbud rammer kvinnelige gründere, og er kvinnediskriminerende»

Det som er kvinnediskriminerende, er å tillate at kommersielle selskaper presser ned lønn, pensjon og arbeidsvilkår i typiske kvinneyrker. De største konsernene og oppkjøpsfondene som har blitt dominerende aktører innenfor velferdstjenestene, er i hovedsak eid og ledet av menn, som til sammen tjener milliarder på å kutte i lønn og pensjon til i hovedsak kvinnelige ansatte.