«Minst like god pensjon hos kommersielle hvis man går av ved 67 år»

Hos de offentlige og ideelle har man som regel ytelsesbasert tjenestepensjon, som sikrer den ansatte rundt 66–70 prosent av pensjonsgrunnlaget utbetalt når man går av med pensjon. De kommersielle har som regel innskuddsbasert pensjon der selskapene betaler inn mellom to og sju prosent av lønna hvert år. Hvor mye du sitter igjen med i pensjon den dagen du går av, kommer an på hvordan det har gått med investeringene på aksjemarkedet. I tillegg får det store konsekvenser for eldre ansatte å måtte gå over fra ytelsesbasert pensjon til innskuddspensjon, fordi de har lite tid igjen i arbeidslivet til å fylle opp pensjonskontoen.

Mange ansatte i velferdstjenestene kommer tidlig ut i arbeidslivet, og har krevende jobber. Det er derfor vanlig at de ikke jobber så lenge som til 67 år. Ansatte i kommunen har mulighet til å gå av med tidligpensjon (AFP) ved 62 år. De fleste som jobber for kommersielle velferdsselskap har en langt dårligere ordning for tidligpensjon. Har de jobbet mye deltid og hatt lav lønn, kan det være de ikke har mulighet til å gå av med tidligpensjon i det hele tatt.