«Hva er forskjellen på å tjene penger på å drive velferdstjenester og å selge blyanter til skoler?»

At det er forskjell på å ha ansvaret for barn, eldre og syke og det å selge blyanter, skjønner de aller fleste. Også i Høyres politikk finnes denne forskjellen, siden partiet er mot profitt fra drift av skattefinansierte privatskoler, men for profitt fra salg av blyanter til offentlige skoler.

Det er forskjell på å levere noe til mennesker og å gjøre noe med mennesker. Velferdstjenestene skiller seg fra andre varer og tjenester ved at de er grunnleggende komplekse tjenester for brukere som ofte befinner seg i en sårbar posisjon.

Forskjellen er at hvis skolen kjøper inn dårlige blyanter fra en produsent som har kuttet litt i kvaliteten for å spare penger, er det litt kjedelig når blyantene knekker fort, men det går bra. Kjøper det offentlige inn skolegang fra kommersielle aktører som har kuttet i kvaliteten for å spare penger, er det ikke sikkert det går bra. Det kan det få store konsekvenser livet ut for mange elever.