«For å få full barnehagedekning var man helt avhengig av de private, skal ikke deres innsats verdsettes?»

Kommersielle aktører har tatt seg godt betalt for å bygge og drive barnehager. Å slippe de kommersielle aktørene til, var et krav fra Frp for å være med på barnehageforliket i 2003. Når vi nå ser hvilke konsekvenser det har fått, står politikerne fritt til å legge om kursen.

I markedsøkonomien regnes profitt som betaling for risiko investorene har tatt. Men det er lite risiko knyttet til å drive barnehage i dag.

I stedet for å slippe de kommersielle aktørene til, kunne barnehageløftet vært gjennomført av kommunene, i samarbeid med ideelle aktører.