«Det er kommunisme og planøkonomi å forby profitt i velferden»

En undersøkelse fra 2016 viser at 88 prosent av velgerne som har tatt standpunkt, vil begrense kommersielle selskapers mulighet til å hente privat profitt fra barnehager, barnevern, skole, sykehus og eldreomsorg. Bare 12 prosent av de som har tatt standpunkt, sier seg enige i at «de kommersielle aktørene bør selv bestemme hvor mye profitt de henter ut».

Også Høyre er for profittforbud i skolesektoren. Betyr det at de også er kommunister, eller er det verre å tjene penger på å drive skole enn barnehage, barnevernstjenester og sykehjem?