«De offentlige tilbudene er gjennombyråkratiserte og lite effektive. Dersom det skjer feil her, får det ikke konsekvenser, mens man kan si opp kontrakten med kommersielle aktører»

Det er veldig mye som kan gjøres bedre i den offentlige driften av velferdstjenestene, der det har vært kuttet og kuttet og kuttet de siste tiårene. Derfor har vi ikke råd til å bruke milliarder av skattepengene våre på profitt til kommersielle aktører, vi må i stedet bruke ressursene på å øke bemanningen og sette inn flere fagfolk i de offentlig drevne velferdstjenestene. Skal vi få til bedre tjenester, må de ansatte få tid og rom til å bruke kompetansen sin, og de må lyttes til for å finne ut hvordan kvaliteten på tjenestene kan bli bedre.

Høyere organiseringsgrad, et sterkere tillitsvalgtapparat og mer offentlig innsyn gjør at det er enklere å oppdage kritikkverdige forhold enn hos kommersielle aktører. Mange som jobber i omsorgsboliger drevet av kommersielle aktører, er ikke engang ansatte med normalt stillingsvern, men leid inn som næringsdrivende. Det gjør det vanskelig å si fra når ting ikke er som de skal være.

Er det noe som er byråkratisk, så er det anbudsprosesser og kontraktsoppfølging knyttet til å sette tjenester ut til kommersielle aktører. Her kunne vi kuttet mange årsverk med jurister i byråkratiet og erstattet dem med fagfolk ute blant brukerne av tjenestene.