«Brukerundersøkelser og rapporter viser at kvaliteten hos private aktører er bedre»

Siden velferdstjenestene er komplekse og tilpasset individuelle behov, er det vanskelig å måle og tallfeste kvaliteten i dem. Vanligvis brukes brukerundersøkelser og interesseorganisasjonenes egne rapporter som argumenter for at kommersialisering av tjenestene gir bedre kvalitet, men det er ofte store svakheter i disse rapportene.

Ofte skiller ikke slike rapporter og brukerundersøkelser mellom ideelle og kommersielle aktører, men operer med kategoriene «offentlig/kommunal» og «privat». Det er useriøst å behandle aktører med lønnsomhet som hovedmål og aktører med det å drive best mulige tjenester som hovedmål i samme kategori. Sannsynligvis vil de ulike formålene man har med virksomheten ha noe å si for kvaliteten.