«De kommersielle aktørene bidrar med innovasjon i velferdstjenestene»

Innovasjonen velferdsprofitørene bidrar med, er først og fremst kreative metoder for å sluse penger ut av driften av velferdstjenester, og å presse de ansattes lønn, pensjon og arbeidsvilkår.

Når det gjelder å utvikle og ta i bruk såkalt velferdsteknologi, er det staten og kommunene som ligger i front.