«Flere aktører skaper mangfold i velferdstjenestene»

Mangfold i tjenestene er bra, det er alle enig i. Men å sette likhetstegn mellom kommersielle aktører og mangfold blir feil. Økt kommersialisering fører til mindre mangfold. Store konsern og oppkjøpsfond vokser innenfor de ulike velferdssektorene, på bekostning av små ideelle aktører. I stedet for økt mangfold får vi dermed en monopolisering, der en stadig større andel av de private tjenestene leveres av noen få, store selskaper.