Dette svarer partiene om velferd uten profitt

Flere hundre personer har sendt e-post til stortingskandidatene for å be dem om å ta stilling til spørsmålet om velferd uten profitt. Stortingskandidatene har blitt bedt om å svare ja eller nei på om de er enige i prinsippet om at våre skattepenger til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt.

Her er partienes svar:

Frp:
Omtrent halvparten av kandidatene som har blitt spurt, har svart. To kandidater har svart ja, resten nei.

Høyre:
Bare 20 kandidater har svart. En har svart ja, resten nei.

Vi har dessuten fått dette felles svaret:

Det er i liten grad slik at ideelle og private velferdsleverandører tar ut profitt, det meste går tilbake til utvikling og investeringer. Både ideelle, private og offentlige leverandører har kapitalkostnader som må dekkes inn, selv om dette ikke defineres som profitt når offentlig sektor dekker sine kapitalkostnader. Det er også viktig at produsenter av velferdstjenester har insentiver til å komme opp med innovative og kostnadseffektive løsninger.

Venstre:
Bare fem kandidater har svart, og de har svart nei.

Krf:
26 prosent av de spurte kandidatene har svart. 20 har svar ja, og fem nei.

Mdg:
70 prosent av de spurte kandidatene har svart, og alle som har svart har svart ja.

Sp:
Halvparten av de spurte kandidatene har svart, og alle som har svart har svart ja.

Ap:
41 prosent av de spurte kandidatene har svart, og alle som har svart har svart ja.

SV:
Så og si alle de spurte kandidatene har svart, og alle har svart ja.

Rødt:
Så og si alle de spurte kandidatene har svart, og alle har svart ja.

 

Her kan du gå inn og sjekke hva de ulike kandidatene har svart