Heidi Simensen

Styrer i foreldreeid barnehage. Har skrevet kronikk om kommersialisering av barnehager på barnehage.no.