Vinn debatten på 1-2-3! > Kategori: Uncategorized

Vinn debatten på 1-2-3!

I dag tjener velferdsprofitørene milliarder av skattekroner på å drive velferdstjenester for barn, eldre og syke. Hvorfor stemmer det ikke når de påstår at privatisering gir bedre og billigere tjenester? Hvorfor er det feil når de sier at privat profitt ikke går på bekostning av bemanning eller ansattes lønn, pensjon eller arbeidsvilkår? Våre skattepenger til…

Les mer

Misvisende om kvinnelige gründere

Av Ida Søraunet Wangberg fra aksjonsgruppa «Stans Velferdsprofitørene» Venstre-leder Trine Skei Grande hevdet i en debatt om kommersielle barnehager på NRKs Politisk kvarter 30. mai at 90% av barnehagegründerne er kvinner, og at et profittforbud i barnehagesektoren er kvinnediskriminerende fordi det vil ramme arbeidsplassene deres. Men er det virkelig sånn at 90 % av kommersielle…

Les mer

Frykter for de små

Heidi Simensen i aksjonsgruppa «Stans velferdsprofitørene» har denne uken deltatt på landsmøtet i Private Barnehager Landsforbund (PBL). Hun leder en liten foreldredrevet barnehage i Midtre Gauldal og er bekymret for kommersialiseringen av barnehagesektoren vil føre til at barnehager som hennes skal forsvinne. –  Min bekymring er at den utviklingen vi ser vil gå ut over…

Les mer

Velferdsprofitører perler ikke hjerter

Lina Aas-Eng, som tidligere har skrevet om å ha barnet sitt i en kommersiell barnehage, hadde dette innlegget i Dagsavisen i forrige uke: Jeg tror Jørgen Kjørvens tekst «Jeg er en velferdsprofitør» i Aftenposten var en tankevekker for dem som måtte tro at alle private barnehager er feil. Derfor er det så synd at Høyres…

Les mer

Streiker for en anstendig pensjon

163 ansatte i Akasia-barnehagene i Bergen har vært i streik siden 5. mai,  og i dag ble ytterligere 43 ansatte tatt ut.  Årsaken er at Akasia har meldt sine ansatte over i en innskuddsbasert pensjonsordning. Akasia Barnehage AS driver 20 barnehager i Bergen og eies av Bergen Kirkelige Fellesråd. Selskapet er organisert som mange av de andre kommersielle…

Les mer

Latterlig lønnsøkning på Unicares sykehjem i Oslo

Lønnsoppgjøret for Unicare sine sykehjem i Oslo viser hvordan de kommersielle selskapene profitterer på lavere lønn til de ansatte. – De bruker penger til å kjøpe opp ny virksomhet og til konsernbidrag. De får til og med tilført ekstra midler fra kommunen hvert år til lønnsutvikling. Men hver gang vi kommer til lønnsoppgjøret, er de blakke,…

Les mer

Linn Herning om kampanjen

Linn Herning er forfatter av boka Velferdsprofitørene, daglig leder av For Velferdsstaten og en av initiativtakerne til Velferd Uten Profitt. Hva er utgangspunktet for kampanjen? Utgangspunktet er at kravet om velferd uten profitt er en sak som har stor støtte i befolkningen, men som ikke har tilsvarende politisk gjennomslag. At fellesskapets midler går til privat…

Les mer

Veireno i barnehagen?

Siviløkonom fra NHH og jurist Gøril Bjerkan er kritisk til å sette ut driften av velferdstjenester til kommersielle aktører i  kommentaren Veireno i barnehagen? 2. mai i Dagens Næringsliv. Kommentaren er bak betalingsmur, men her er noen viktige poenger: Brukerne av tjenestene er barn med det vi må kalle lav konsumentsuverenitet. De har ikke referanseramme for kvalitet…

Les mer

Velferd som AS?

Samfunnsøkonom og tidligere riksdagsmedlem for Moderaterna, Anne-Marie Pålsson skriver om effektene av aksjeselskapenes inntog i svensk skolesektor. Her i hjemme har vi fått en barnehagesektor der halvparten av barnehagene drives som AS, og der det er det fritt fram for kommersielle aktører å profittere på offentlige velferdskroner. På tide å snu utviklingen? Les kronikken på…

Les mer

Barnehagebaroner tjener penger på mindre bemanning og pensjon

Aftenposten-kommentator Andreas Slettholm synes det er vanskelig å forstå at de kommersielle barnehage-eierne kan tjene så mye penger på å drive barnehage dersom de driver i tråd med lover og regler. Setter man seg litt inn i finansieringsordningen for private barnehager, blir det ikke fullt så vanskelig. Private barnehager får like mye i tilskudd fra…

Les mer