Adecco-skandalen

I februar 2011 startet opprullingen av systematiske lovbrudd begått av Adecco Helse, som da var en av de største sykehjemskjedene i Norge. Erna Solberg hadde omtalt et av kjedens sykehjem som en «solskinnshistorie», og daværende eldrebyråd i Oslo Sylvi Listhaug hadde rost selskapets sykehjem opp i skyene. Men bak den blankpussede fasaden ble det oppdaget grove brudd på arbeidsmiljøloven og kontraktene med kommunene ved Adeccos sykehjem i Oslo, Klæbu og Oppegård:

  • På Ammerudlunden og Midtåsenhjemmet var det på fire år 5 218 færre sykepleier-vakter og 21 599 færre hjelpepleier-vakter enn det Adecco var kontraktsfestet til å sørge for.
  • Høyere andel ufaglærte enn det som var pålagt av Sykehjemsetaten.
  • I løpet av en seks-ukers turnus var det ved Ammerudlunden planlagt 263 ulovlige dobbeltvakter.
  • Det ble utbetalt 2,2, millioner kroner for lite i feriepenger til ansatte.
  • Enkelte ansatte hadde jobbet så mye som 20 timer i døgnet, 100 timer i uken og 20 dager i strekk.

Her kan du laste ned og lese PWCs rapport om Adecco-sykehjemmene

Samtidig hadde Adecco Helse tjent 100 millioner kroner over en periode på fire år, og Adecco-sjef Andreas Øwre-Johnsen fikk utbetalt store bonuser for godt arbeid. I 2009 fikk han til sammen utbetalt 3,2 millioner kroner.

Det kan skje lovbrudd ved offentlige og ideelle institusjoner også. Ofte henger det sammen med underfinansiering og sparetiltak, som gjør at ansatte og ledelse blir tvunget til å kompromisse på kvaliteten. Forskjellen er at i Adecco-saken var lovbruddene satt i system for at sykehjemmene skulle gå med overskudd.

Forholdene ved Adeccos sykehjem kom fram i medienes søkelys takket være modige tillitsvalgte som varslet om lovbruddene. Det kan tenkes at det er liknende forhold innenfor andre velferdstjenester i dag – men at de aldri kommer for dagen fordi de ansatte ikke tør å melde fra. Vi vet at organisasjonsgraden er lavere og tillitsvalgtapparatet svakere hos kommersielle velferdsaktører enn i det offentlige. Dette er bekymringsfullt, siden det ofte er tillitsvalgte som varsler om kritikkverdige forhold.

 

I februar 2011 startet opprullingen av systematiske lovbrudd begått av Adecco Helse, som da var en av de største sykehjemskjedene i Norge. Erna Solberg hadde omtalt et av kjedens sykehjem som en «solskinnshistorie», og daværende eldrebyråd i Oslo Sylvi Listhaug hadde rost selskapets sykehjem opp i skyene. Men bak den blankpussede fasaden ble det oppdaget grove brudd på arbeidsmiljøloven og kontraktene med kommunene ved Adeccos sykehjem i Oslo, Klæbu og Oppegård.