88 prosent av velgerne vil begrense profitt i velferden

88 prosent av velgerne som har tatt standpunkt, vil begrense kommersielle selskapers mulighet til å hente privat profitt fra barnehager, barnevern, skole, sykehus og eldreomsorg. Det viser en meningsmåling Ipsos gjennomførte for Manifest Tankesmie i februar 2016. Bare 12 prosent av de som har tatt standpunkt sier seg enige i at «de kommersielle aktørene bør selv bestemme hvor mye profitt de henter ut». 11 prosent svarer «vet ikke».

De spurte er presentert for flere­ mulige metoder for å hindre at felles velferdsmidler gjøres om til privat profitt. Den tydeligste metoden er å stenge ute de kommersielle selskapene: «Private tilbud innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern skal kun drives av ideelle aktører, ikke kommersielle».

Bare sju prosent av norske velgere mener sykehjem skal drives av kommersielle selskap, viser TNS Helsepolitisk Baromenter 2017. Les mer om denne undersøkelsen her.

59 prosent av KrF-velgerne mener dette er et bra forslag, bare 7 prosent av dem mener det er dårlig. 38 prosent av KrF-velgerne oppgir dessuten at «spørsmålet om å unngå profittmotiverte virksomheter innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern er så viktig» at de vil bytte parti hvis partiet ikke har samme syn som dem.

Tallene for partier må tolkes med mer forsiktighet enn tallene­ for befolkningen som helhet, i en undersøkelse med 931 respondenter. Men 54 prosent av de spurte Ap-velgerne mener­ altså det er et godt forslag å sende de kommersielle aktørene på dør. 14 prosent synes det er et dårlig forslag. 46 prosent av Ap-velgerne sier saken er så viktig at de vil bytte parti hvis partiet ikke er enig med dem.

Blant velgerne totalt er 45 prosent tilhengere av full stopp for kommersielle virksomheter. Bare 22 prosent synes det er et dårlig forslag. Det blir likevel opinionskampen som avgjør utfallet av denne saken. Hele 33 prosent av velgerne er usikre på hva de mener.

Derfor er det viktig at nettopp DU bidrar til å gjøre dette til valgkampens viktigste sak.