Ny pamflett ute nå!

I den nye pamfletten Velferd uten profitt: Fakta og argumenter mot velferdsprofitørene løfter vi frem fem hovedargumenter for velferd uten profitt og presenterer situasjonen innen de ulike velferdssektorene.

Pamfletten er nyttig lesning for alle som er nysgjerrig på striden om velferdsprofitørene, og – ikke minst – for alle som vil gjøre velferd uten profitt til sin kampsak foran de viktige valgene i 2019 og 2021. Den er skrevet av Annika Sander og Linn Herning fra aksjonsgruppa bak kampanjen «Velferd uten profitt» og Ida Søraunet Wangberg fra Manifest Tankesmie. Kjøp den på Forlaget Manifest.

Om pamfletten

Velferd bør ikke bli marked. Markedet skaper vinnere og tapere, mens velferdsstaten ble kjempet fram for å sikre alle innbyggere et godt velferdstilbud. At vi i fellesskap skal sikre alle som trenger det gode barnehager, et trygt barnevern, en god skole og et verdig omsorgstilbud har bred oppslutning blant norske velgere.

Like fullt henter eierne av kommersielle selskaper milliarder av kroner i profitt fra budsjettene fellesskapet har bevilget til driften av disse velferdstjenestene. Dette er velferdsprofitørene. Profittjaget deres undergraver de fellesfinansierte velferdstjenestene.

Når profitørene nå møter økende motstand i befolkningen, er det av gode grunner. Denne motstanden er en helt nødvendig motvekt til velferdsprofitørenes lobbyisme og PR-arbeid for å øke sin rolle i samfunnet.

Fem hovedargumenter for velferd uten profitt:
    1. Våre skattepenger til tjenester for barn, syke og eldre skal gå til felles velferd, ikke privat profitt
    2. Profittmotiv og konkurranse truer kvaliteten i velferden
    3. Kommersialisering av velferden truer folkestyret
    4. Privat kapital bør investeres i privat sektor
    5. Kommersialisering av velferden øker forskjellene

Velferd uten profitt gir også et bilde av situasjonen innen sektorene barnehage, barnevern, skole og omsorg, og vi gjennomgår de mest sentrale argumentene og motargumentene i debatten.

Gjennom konkrete eksempler gir pamfletten også innblikk i erfaringene som folkevalgte, også på høyresiden, gjør seg når teorien om profittmotivets velsignelser prøves ut i virkelighetens velferdsnorge.

Velferd uten profitt er en oppfølger av pamfletten Stans velferdsprofitørene på 1-2-3, som ble skrevet i forbindelse med Stortingsvalget 2017.