Stans velferdsprofitørene!

Våre skattepenger til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt.

Velferd uten profitt vant valget 2019

Kommune- og fylkestingsvalget 2019 var en seier for alle oss som ønsker velferd uten profitt. En gjennomgang i mediedatabasen Retriever viser at profitt i velferden ble omtalt i dobbelt så mange saker i lokalvalgkampen 2019, som ved Stortingsvalget 2017. Utover høsten har de politiske plattformene for de nyvalgte kommunestyrene og fylkestingene blitt vedtatt og vi…

Les mer

Kronikk: Tilsyn stopper ikke velferdsprofitørene

Av Annika Sander, koordinator for kampanjen Velferd uten profitt og forfatter av Privatskoleparadokset (2019). Trykket i Klassekampen 23.11.2019 Regjeringens forslag om å flytte ansvaret for økonomisk tilsyn med de private barnehagene fra kommunene til et nasjonalt tilsyn under Utdanningsdirektoratet (Udir), vil ikke gjøre norske barnehagebarn mindre lønnsomme for eierne av de kommersielle barnehagene. Profittmotivet lar…

Les mer

Seiere og motstand i kampen om profittfri velferd i norske storbyer

I årets valgkamp har velferdsprofitt vokst til å bli en av de viktigste kampsakene. Men hvilke muligheter har egentlig lokalpolitikerne til å påvirke om kommersielle aktører får drive velferdstjenester i deres kommuner? I rapporten «Veien til profittfri velferd» utforsker Roar Eilertsen og Helene Bank hva som har skjedd med velferdsprofitt i fem norske storbypolitikere etter…

Les mer

Ny rapport advarer mot å bruke Sverige som modell for eldreomsorgen

I rapporten «Hva bør vi lære av Sverige?» skrevet av Cathrine Strindin Amundsen i For Velferdsstaten advares det mot regjeringens planer om å bruke Sverige som forbilde i eldreomsorgen. Resultatene etter nesten tretti år med en stadig mer kommersialisert velferdssektor er dårligere arbeidsvilkår for de ansatte, stor andel kommersielle aktører og at det brukes store…

Les mer

«Kvinnelige gründere» vs velferdsprofitt i Dagsnytt18

Lina Aas-Eng fra aksjonsgruppa bak kampanjen Velferd uten profitt møtte fredag 16. august Venstres Guri Melby til debatt i Dagsnytt 18 om hvorvidt å tillate profitt i velferden er en likestillingssak.  Å kalle kommersielle velferdsaktører «kvinnelige gründere» var en mye brukt taktikk fra velferdsprofitørene og deres forkjempere ved stortingsvalget i 2017. Da Venstre-leder Trine Skei…

Les mer

Flertallet sier nei til kommersielle aktører i velferden

Først trykket i Klassekampen 20.08.2019  I en fersk undersøkelse avviser flertallet kommersiell velferd. Folk som stemmer Frp, er mest splittet. Privatisering har seilet opp som en av de store politiske stridsspørsmålene som skiller de politiske blokkene foran lokalvalget. Partiene på venstresida ønsker å begrense kommersielle selskapers mulighet til å tilby tjenester innen sentrale velferdsområder som…

Les mer

Myter, tilsløringer og fakta om velferdsprofitt

Gjennom sommeren har velferdsprofitt utviklet seg til å bli et helt sentralt valgkamptema. Flere runder på Dagsnytt 18, stadige innlegg i både riks- og lokalmedia, og tydeligere skillelinjer enn på lenge. I år har høyresiden rustet seg for debatten med et utvalg argumenter og påstander som kan virke overbevisende, men som ved nøyere undersøkelse viser…

Les mer

Kommentar fra aksjonsgruppa: Et sammensatt utvalg satt sammen av en side

Innlegget sto på trykk i Sandefjords Blad 19.07.2019 Anne-Cecilie Kaltenborn fra NHO Service og Handel går høyt og hardt ut mot Fagforbundets Merete Dahl i et forsvar for kommersielle velferdsaktører. Foruten en useriøs sammenligning mellom kommersielle aktører i velferden og utviklingen av oljesektoren, presterer hun å omtale gjengen bak rapporten «Morgendagens utfordringer – behov for…

Les mer

Innlegg fra aksjonsgruppa: Rosemaling fra Private Barnehagers Landsforbund

Debatten om profitt i private barnehager raser i både riks- og lokalmedia. I Horten-avisen Gjengangeren utviklet det seg en diskusjon om kommersielle barnehager mellom lokale SV-representanter og Private Barnehagers Landsforbund. Som et innlegg i denne debatten trykket avisen følgende kommentar fra aksjonsgruppemedlem Eirik Riis Mossefinn:  I en kommentar fra Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør i Private Barnehagers…

Les mer

LO-sjefen: – Kommersialisering går utover de ansattes arbeidsvilkår

Da FAFO la frem sin rapport «Velferd på anbud – ideelle og kommersielle aktører i velferdspolitikken» kommenterte LO-leder Hans Christian Gabrielsen funnene. Her la han særlig vekt på hvordan de ansatte blir skadelidende av kommersialisering av velferdstjenester.  – Vi i LO mener at velferden sikres best gjennom offentlig eierskap og offentlig drift. Derfor er det…

Les mer